انگلیسی
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

خانم بتول حیاتی فر                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق شغلی
- تدریس در خانه کارگر تبریز-  سال 85
- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز باسمنج
- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شبستر 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.