انگلیسی
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

خانم بتول حیاتی فر                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

کتاب ها

کتاب مکانیک کوانتمی از طریق حل مسئله؛ نوشته وی، کی، تان کاپان؛ ترجمه بتول حیاتی فر_ بابک توکلی مقدم

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.